adana avukat

Adana Psikolog

Adana da Psikolog Arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adana Psikolog hizmeti veren bir kişiye yada bir kuruma satılmak üzere hazırlanacak bu site adana da psikolojik destek almanızı daha kolay hale getirecektir.

Adana Psikolog

Psikologlar ve psikiyatristler, zihinsel sağlık koşullarına sahip insanlara yardım etmek için birlikte çalışırlar , ancak bunlar aynı değildir. Bir psikolog psikoterapi yoluyla bir hastaya davranır ve davranış değişikliği yoluyla semptomları hafifletmeye yardımcı olur. Tıp doktoru olan psikiyatrın rolü, ruh sağlığı koşullarını yönetmek için ilaç ve diğer müdahalelerin reçete edilmesine odaklanmaktadır.

Adana psikolog bulmada sıkıntı yaşayan yada Adana da psikolog olup müşteri sıkıntısı yaşayan psikologları ortak platformda toplayacak olan bu site yeni teknojojiye uygun olarak tasarlanacaktır.

Adana Psikolog

Adanadaki Psikologlar psikolojik tedavi görmek isteyen insanlara yardımcı olmak için çalışmaktadırlar.

Psikoloji hakkında hızlı gerçekler

  • Psikoloji davranış ve zihin çalışmasıdır.
  • Bilişsel, adli, sosyal ve gelişimsel psikoloji gibi farklı psikoloji türleri vardır.
  • Ruh sağlığını etkileyen bir koşulu olan bir kişi, bir psikologla değerlendirme ve tedaviden yararlanabilir.
  • Bir psikolog davranışsal adaptasyonlara odaklanan tedavi sunabilir.
  • Bir psikiyatrist, ruh sağlığı sorunlarının tıbbi yönetimine odaklanma olasılığı daha yüksek olan bir tıp doktorudur.

Psikoloji nedir?

Akıl, oldukça karmaşıktır ve bununla ilgili olan koşulların tedavi edilmesi zor olabilir.Düşünce süreçleri, duygular, hatıralar, düşler, algılar ve benzerleri, bir deri döküntüsü veya kalp kusuru gibi fiziksel olarak görülemez.Alzheimer hastalığı ile ortaya çıkan plaklar gibi bazı akıl sağlığı sorunlarının fiziksel belirtileri gözlenirken , birçok psikoloji kuramı insan davranışının gözlemlenmesine dayanmaktadır.Uygulamalı bir psikolog hastalarla görüşür , endişelerinin ne olduğunu ve herhangi bir zorluğa neden olan şeyleri öğrenmek için değerlendirmeler yapar ve örneğin psikolojik danışma ve psikoterapi yoluyla tedavi önerir veya sağlar.Psikologların da başka rolleri olabilir. Sağlık otoritelerine ve diğer kurumlara sosyal ve diğer stratejiler hakkında tavsiyelerde bulunmak, okulda öğrenmeyi zor buldukları çocukları değerlendirmek, zorbalığı nasıl önleyebilecekleri hakkında atölye çalışmaları yapmak, işe alım ekipleri ile birlikte çalışmak ve çok daha fazlası için çalışmalar yapabilirler.

Psikolojinin dalları

Farklı amaçlara hizmet eden farklı psikoloji türleri vardır. Bunları sınıflandırmanın sabit bir yolu yoktur, ancak burada bazı yaygın türler vardır.

Klinik Psikoloji

Adana Klinik psikoloji, uyum, sakatlık ve rahatsızlık ile ilgili problemleri anlamak, tahmin etmek ve azaltmak için bilimi, teoriyi ve uygulamayı bütünleştirir. Uyum, ayarlama ve kişisel gelişmeyi destekler.Bir klinik psikolog, farklı kültürler ve sosyoekonomik düzeylerde bir kişinin hayatı boyunca insan performansının entelektüel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır.Klinik psikoloji, psikolojik kaynaklı sıkıntı ve işlev bozukluğunu anlama, hafifletme ve hafifletmemize ve bireyin refahını ve kişisel gelişimini teşvik etmemize yardımcı olabilir.Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi klinik psikoloji pratiğinin merkezinde yer alır, ancak klinik psikologlar genellikle araştırma, eğitim, adli ifadeler ve diğer alanlarda da yer alırlar.

Kavramsal psikoloji

Adana Bilişsel psikoloji, problem çözme, bellek, öğrenme ve dil gibi içsel zihinsel süreçleri inceler. İnsanların nasıl düşündüklerini, algıladıklarını, iletişim kurduklarını, hatırladıklarını ve öğrendiklerini inceler. Nörobilim , felsefe ve dilbilim ile yakından ilgilidir .Bilişsel psikologlar, insanların bilgiyi nasıl edindiğini, işlediğini ve depolandığını inceler.Pratik uygulamalar, hafızanın nasıl geliştirileceğini, karar vermenin doğruluğunu artırmayı veya öğrenmeyi desteklemek için eğitim programlarının nasıl kurulacağını içerir.

Gelişim psikolojisi

Bu, bir insanın genellikle insani gelişme olarak adlandırılan yaşam süresi boyunca yaşadığı sistematik Adana psikolojik değişikliklerin bilimsel çalışmasıdır.Sadece bebekler ve küçük çocuklara değil, aynı zamanda gençler, yetişkinler ve yaşlılara da odaklanır.Faktörler arasında motor beceriler, problem çözme, ahlaki anlayış, edinen dil, duygular, kişilik, benlik kavramı ve kimlik oluşumu yer alır.Ayrıca deneyimle öğrenmeye karşı doğuştan gelen zihinsel yapılara ya da bir kişinin özelliklerinin çevresel faktörlerle nasıl etkileşime girdiğine ve bunun gelişimi nasıl etkilediğine bakar.Gelişim psikolojisi, dilbilim gibi alanlarla örtüşmektedir.

Evrim psikolojisi

Adana Evrimsel psikoloji, insan davranışının, örneğin dilin, evrim sırasında psikolojik düzenlemelerden nasıl etkilendiğine bakar.Evrimsel bir psikolog, binlerce insan psikolojik özelliğinin, binlerce yıldır hayatta kalmamızı sağladıkları için uyarlandığına inanmaktadır.

Adli psikoloji

Adana Adli psikoloji, ceza soruşturmasına ve yasaya psikolojinin uygulanmasını içerir.Adli bir psikolog, ceza adalet sistemi ve hukuk mahkemelerinde psikoloji bilim olarak uygular.Bir davayı veya davranışı etkileyebilecek ve bulguları mahkemede sunabilecek psikolojik faktörleri değerlendirmeyi içerir.

Sağlıklı psikoloji

Adana Sağlık psikolojisi de davranışsal tıp veya tıbbi psikoloji denir.Davranış, biyoloji ve sosyal çevrenin hastalık ve sağlığı nasıl etkilediğini gözlemler.Bir hekim genellikle bir hastalığın biyolojik nedenlerine ilk olarak bakar, ancak bir sağlık psikoloğu tüm insanı ve sağlık durumlarını neyin etkilediğine odaklanır. Bu, sosyoekonomik statülerini, eğitimini ve geçmişini ve talimatlara ve ilaçlara uyum gibi hastalığa etki edebilecek davranışları içerebilir.Sağlık psikologları genellikle klinik ortamlarda diğer tıp profesyonelleri ile birlikte çalışırlar.

Nöropsikoloji

Adana Nöropsikoloji, beynin davranışlarına ve psikolojik süreçlerine göre yapısını ve işlevini inceler. Bir durum beyindeki lezyonları ve beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmeyi içeren değerlendirmeler içeriyorsa, bir nöropsikoloji söz konusu olabilir.Bir kişinin, felç gibi şüpheli veya teşhis edilmiş beyin hasarı sonrası davranışsal problemler yaşama olasılığı olup olmadığını belirlemek için bir nöropsikolojik değerlendirme kullanılır .Sonuçlar, bireyin meydana geldiği kognitif hasarlarda olası iyileşmeleri başarmasına yardımcı olabilecek bir tedavi sunmasını sağlayabilir.

Mesleki psikoloji

Mesleki ya da örgütsel psikologlar, iş yerinde ve eğitimde insanların performansları hakkında tavsiyelerde bulunur ve önerilerde bulunur.Şirketler, işleve daha etkili yollar bulmaya ve insanların ve grupların işyerinde nasıl davrandıklarını anlamaya yardımcı olur.Bu bilgi, etkinliğin, verimliliğin, iş tatmini ve çalışanların elde tutulmasının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Sosyal Psikoloji

Adana Sosyal psikoloji, sosyal etkilerin insan davranışlarını nasıl etkilediğini anlamak için bilimsel yöntemler kullanır. Duyguların, davranışların ve düşüncelerin, diğer insanların gerçek, hayali veya zımni varlığından nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışır.Bir sosyal psikolog, grup davranışlarına, sosyal algıya, sözel olmayan davranışa, uygunluğa, saldırganlığa, önyargıya ve liderliğe bakar. Toplumsal algı ve sosyal etkileşim sosyal davranışları anlamak için anahtar olarak görülmektedir.Diğer şubeler arasında askeri, tüketici, eğitim, kültürler arası ve çevre psikolojisi bulunmaktadır. Şube sayısı artmaya devam ediyor.

BU WEB SİTESİ ADANA'DA BİR PSİKOLOG'A SATILMAK İÇİN YAPILMIŞTIR.

HD BİLİŞİM Tel : 0322 324 23 25Copyright © hdbilisimteknolojileri.com, Tüm hakları saklıdır.